Be Kind, Dream Big, Work Hard, Give Thanks, Love Always

For the English version, please go to the bottom of the post.

Lyckan när man hittar* en barntröja som summerar upp precis hur jag vill uppfostra Ace.

*Den kommer från TKMaxx och jag kan tyvärr inte hitta den på nätet.

Var snäll, dröm stort, jobba hårt, var tacksam och älska alltid. Jag försöker själv leva efter dessa ord varje dag och jag tror verkligen att det är nyckeln till lycka.

Det gör mig stolt att jag ofta beskrivs som snäll, för jag tycker att det otroligt viktigt att vara fina mot varandra. Sen finns det givetvis de som förväxlar snäll med dum eller mesig och jag är varken eller. Även om jag är snäll så minns jag allt och tror bestämt på att allt man ger ut kommer tillbaka. Jag har sett en hel del cirklar slutas under åren och alla får i slutändan precis vad de förtjänar, både positivt och negativt.

Att drömma stort känns som en självklarhet. Det är skillnad på drömmar och mål och även om man inte alltid vågar sätta upp allt man vill ha i livet som ett mål, så kan man börja med en dröm. Det är intressant hur många riktigt stora drömmar, efter att ha legat och marinerat tillräckligt länge, ändå blir till ett mål.

Att drömma är dörren till att göra och ha.

Om man drömmer stort, ja då måste man verkligen jobba hårt, för annars fortsätter drömmarna att vara just drömmar och blir aldrig till mål som vi kan nå. Det är viktigt att minnas att om man jobbar mot rätt sak så vill man automatiskt jobba hårt, känns det tråkigt och fel så är det antagligen inte rätt mål.

Om vi aldrig är tacksamma så kan vi inte uppskatta hur långt vi har kommit. Det är lätt att vilja ha mer och aldrig uppskatta vad man redan har. Även om man egentligen aldrig ska vara nöjd, så ska man stanna upp, reflektera och vara tacksam för allt man har och har ådstakommit. Det är ett sätt att vara snäll mot sig själv och känna att man verkligen lever ett rikt liv.

Kärlek övervinner allt. Ofta är vi rädda för att älska, för tänk om vi inte blir älskade tillbaka. Det är tyvärr en risk man får ta, men mycket hellre älska och förlora än aldrig älska alls. Jag har aldrig ångrat att jag har älskat någon eller något i mitt liv, även när det inte slutade som jag hade tänkt mig.

Vi måste våga känna de stora känslorna, det är det som kallas att leva.

Jag kommer att göra mitt absolut bästa för att ge Ace samma verktygslåda i livet som jag har haft. Jag har vunnit så otroligt mycket på att följa dessa enkla men ack så viktiga meningar och jag vill att han ska få chansen att känna likadant. 

For the English version, please click below

The joy when you find* a kids jumper that perfectly sums up how you want to raise your child.

*It’s a TKMaxx find and I’m afraid I can’t seem to find it online. 

Be kind, dream big, work hard, give thanks and love always. I, myself, try to live after these words every day. I honestly believe it’s the key to happiness.

It makes me really proud when someone describes me as kind. I think it’s so incredibly important that we treat each other well. Of course, some people out there mix kind up with weak or stupid and believe me, I’m neither. Even if I’m kind I’m a firm believer that you get back what you give in life. I have seen enough circles close to know that everyone gets exactly what they deserve in the end, both positive and negative.

To dream big is incredibly important. It’s a big difference between dreams and goals, so make sure you really go for it when you dream. And even if you don’t dare to make a massive dream into a goal, it’s funny that eventually after some marinating in the dream category some things just happen to end up on our goals list anyway. Dreaming is the gateway to doing and having.

…and if you dream big, well then you have to work hard. Otherwise, your dreams will keep on being just dreams and will never become reality. It’s important to remember that if you are working towards the right goals then it’s fun, if it’s boring and feels wrong, then it might just be the wrong goal.

If we never give thanks, we never know how well we are doing. It’s too easy just to want more and completely forget what we already got. Of course, we shouldn’t settle, but we need to stop, reflect and give thanks for what we have achieved so far. It’s a tool to be kind to ourselves and to live a rich life.

I’m a true believer in love. I know it’s scary to love someone, because what if we don’t get love back? It’s, unfortunately, a risk we have to take, but I much rather love and lose than never love at all. Feeling the big emotions is to live life to the fullest.

I’m going to do my best to make sure that Ace gets the same view on life as I have. I have gained so much from following there 5 small sentences and I want to give him the chance to do the same. I owe him that.

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *