Måndagslistan (på en Tisdag whatevs..)// A Monday List on A Tuesday (Whatevs…)

For the English version, please go to the bottom of the post

Äh, det blir en Måndagslista på en Tisdag, who cares? 

Veckans mantra – ”Hitta lycka i det jag har istället för att spendera livet strävandes efter saker som jag tror ska ge mig lycka”. Många förväxlar lycka med pengar och framgång, de behöver absolut inte gå hand i hand. Det är värt att komma ihåg att även någon som sitter i ett privatjet iklädd Chanel kan gråta. Bara för att du kan ha mer, köpa mer och fler vet vad du heter så betyder inte det att alla dina problem är lösta. Man måste inte ta en lång omväg till lycka via framgång, hitta lyckan först så kommer det andra oftast på köpet.

Veckans affirmation – ”Var som vatten”. Stark nog att nöta sten, men mjuk nog att hålla ett barn. Hitta alltid till din slutdestination, oavsett hur många omvägar som krävs.

Veckans mål – Jag åker ensam till Sverige med Ace, så veckans mål är att komma dit helskinnad och sedan att inte lägga allt för mycket förväntningar på mig själv. Ett luftigt schema är bäst när man är själv med en 9 månaders bebis.

Veckans dröm – Jag drömmer om att hitta tillbaka till formen jag var i 4 år sedan innan vi gifte oss. Jag kände mig så stark i kroppen och var nästan aldrig sjuk. Det var både crossfit och yoga kombinerat som gjorde det då och så fort jag har tillåtelse från min physio så vill jag börja lyfta vikter igen. Jag hade ett 75 kg dealift ett tag!

Veckans fokus – Ace, familj och vänner. Jag kommer till Sverige i första hand för att umgås och så att Ace ska få spendera tid med de som betyder mycket för honom där hemma. Det kommer att bli lite jobb, men det är verkligen inte första prio den här gången.

Veckans händelse – Åka till Sverige i morgon och att få fira midsommar hemma i Sverige igen! Vi ska fira med min syrra Steffi, hennes kille Nalle, hans familj och så kusin Harry såklart. De röjer järnet när de är tillsammans.

Lärdom från förra veckan – Ödmjukhet är verkligen en otroligt viktig egenskap i livet. Det är intressant att de som jag verkligen tycker har ”lyckats” i livet är de som utan tvekan är snällast och ödmjukast.

Veckans vardagslyx – God svensk mat. Jag ska äta skagenröra, köttbullar, räkor och leverpastej. Så gott!

Veckans låt – Toothpaste kisses –  vår första dans som man och fru till i regnet i Zimbabwe.

For the English version, please click below.

A Monday list on a Tuesday? Why not!

The mantra of the week  – ”Find happiness in what I already have instead of spending my whole life striving for things I think might bring me happiness”. Many people mix up success and happiness, the first does nit automatically equal the latter. It’s wort remembering that even people dressed in head to toe Chanel who fly private jets cries too. Just becuase you can buy more things and lots of people know your name, it doesen’t mean all your problems are solved. You don’t have to take the scenic route to happiness via success, find happiness first and most of the time the rest will follow.

This week’s affirmation–”Be water”. Strong enough to wear down mountains, but soft enough to hold a child. Always find your end destination, no matter how many detours it takes.

The goal of the week– I’m flying on my own to Sweden with Ace, so this week’s goal is to get there in one piece and when I’m there not to put too much pressure on myself. An airy schedule is better when you are on your own with a 9-month old.

Dream of the week–  I’m dreaming of getting back into the shape I was when we got married 4 years ago. I felt strong and was hardly ever sick. It was CrossFit and Yoga combined that did it for me then and as soon as I’m allowed by my physio I’m keen to start lifting again. I used to have a 75 kg deadlift.

The focus of the week– Ace, family, and friends. I’m going to Sweden for Ace to spend time with people we love and that’s my main priority. There will be a little bit of work too, but it’s not the main focus.

The event of the week  – Going to Sweden and celebrating Midsummer at home for the first time in ages. We are going to spend the day with my sister Steffi, her boyfriend Nalle, his family and of course Ace’s cousin Harry. They have so much fun together!

The lesson from last week – To be humble is such an important quality in life. Interestingly enough I find that the people I consider have ”made” it in life to be the most humble and kind.

This week’s everyday-luxury –Tasty Swedish food. I’m going to have skagenröra, meatballs, prawns and liver paté. Yum!

Song of the week – Toothpaste kisses  our first dance and husband and wife in Zimbabwe almost 4 years ago. The memories!

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *