5 Tips On How To Combine Career & Motherhood

For the English version, please go to the bottom of the post.

Om det är en sak som jag har lärt mig att göra de senaste veckorna är att effektivisera och prioritera.

Numera finns det inte en chans att gå på toa utan att borsta tänderna, ladda upp en bild på Instagram och leka med Olive samtidigt. All tid jag inte har en bebis i armarna måste fyllas till max.

Jag kan tillexempel bara kolla mailen en gång per dag och då måste jag välja ut de viktigaste emailen, svara på en eller två och sedan flagga resten till en dag då Garth är hemma och kan ta Ace någon timma medan jag jobbar lite. Blogginlägg som förr tog 2.5h får nu ta max 40 minuter innan jag går och lägger mig. Jag ger mig själv en timma efter att Ace har somnat till att äta middag, blogga och göra mig i ordning för natten. Annars blir jag en riktig zombie nästa dag.

All tid jag spenderar med Ace vill jag vara närvarande till 100% och jag tänker inte bli en sån där mamma som står med telefonen i ansiktet medan mitt barn tittar upp på mig. Så allt sånt får vänta till timman efter han har somnat.


Men jag vill ju även fortfarande behålla min karriär och älskar att blogga, så även om det är en balansgång så får jag det att funka de flesta dagar.

Här är mina 5 bästa effektivitetstips när man är Mamma och jobbar hemifrån samtidigt.

1. Sätt en specifik tid varje dag som går åt jobb och se till att din partner är med på noterna och låter dig ha den tiden utan avbrott eller andra måsten.

2. Vet skillnaden mellan viktigt och brådskande. Bara för att något är brådskande så behöver det inte vara viktigt. Ta alltid hand om de viktiga sakerna först, ofta är det helt ok att vara lite sen med oviktiga saker, så ramla inte i den fällan. 

3. Byt ner. Om du kan byta ett möte mot ett telefonsamtal, ett telefonsamtal mot ett email, ett email mot ett whatsappmeddelande, gör det! Ofta behövs inte all den tiden som ett möte eller ett telefonsamtal skulle ta och det funkar minst lika bra med email tillexempel. 

4. Koppla ifrån och tillåt inte det dåliga samvetet att komma krypande. Det gäller åt båda hållen barn-jobb. När du jobbar, fokusera 100% på det och när du spenderar tid med ditt barn fokusera 100% på det. Allt har sin tid och du gör ditt bästa. Var snäll mot dig själv!

5. Ha egentid. Du kan inte vara en bra Mamma om du bara har bebis och jobb i ditt liv. Det måste finnas lite tid för att tanka på kreativiteten med. Jag vet att det är svårt att få till, men det är otroligt viktigt att du får vara ensam och bara vara lite då och då. Annars kan du varken vara produktiv eller fokuserad på ditt barn. 

Har ni några riktiga toppentips på hur man får karriären och mammarollen att gå ihop?

Foton – Ida Zander

Fler liknande inlägg;

7 Tips On How To Use Lists To Cure Anxiety
How To Create A Motivational Workspace
5 Ways To Boost Inspiration

For the English version, please click below.

If there is one thing I have learnt in the last few weeks, it’s the importance of knowing how to prioritize and to be efficient.

These days there is no chance of me going to the loo without brushing my teeth, load a pic on Instagram or writing an email at the same time. All the baby-free time I have is super valuable and I have to maximise it.

These days I can check my email only once a day and then I have to choose a couple of emails that are important to answer and then flag the rest to be dealt with next time Garth is home and can take Ace for an hour whilst I’m working. Blog posts that used to take 2.5 hours now have a time limit of 40 minutes before I go to bed at night. I give myself an hour after Ace falls asleep to eat dinner, blog and get ready for bed. If I take longer I’m a zombie the next day, so I just have to fit it all in.

The time I spend with Ace I want to be 100% present and I refuse to be a mom with her nose in her phone instead of interacting with her child. So all of those things have to wait until when he is asleep at night.


But I also want to keep my career and I love to blog, so even though it’s a balancing act, I make it work most days.

These are my 5 best tips on how to be efficient when you are a Mom and working from home at the same time. 

1. Pick a specific time every day to work and make sure your partner knows to take care of the little one and leave you to do your thing for that time. 

2. Know the difference between important and urgent. Just because something is urgent doesn’t necessarily have to mean it’s actually important. It’s ok to be late with unimportant things, so don’t fall into that trap.

3. Switch down. Change a meeting for a phone call, a phone call for an email or an email for a WhatsApp message. Most of the time you can save loads of time by switching down and it won’t affect the outcome at all. 

4. Disconnect and don’t allow any bad conscience. This goes both ways between work and kids. When you work focus 100% on that and when you spend time with your kids, make sure to be 100% involved. Everything it’s own time and place and you will always be doing your best. Be nice to yourself!

5. Have alone time. You can’t be a good Mum if you only have baby and work in your life. You need time to just disconnect, be alone and recharge to be creative and have the energy to keep up with your child. I know it’s hard, but the balance won’t work without it.

Do you have a great tip on how to combine career and motherhood? Please feel free to share them with us!

Photos – Ida Zander

Find similar posts here;

7 Tips On How To Use Lists To Cure Anxiety
How To Create A Motivational Workspace
5 Ways To Boost Inspiration

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2 kommentarer

  1. Fantastic tips, being a working Mom can be very challenging, sounds like you are doing great! Thanks for sharing! 🙂
    Magda

    http://www.gloryofthesnow.com/

  2. Fast jag byter hellre mail mot telefonsamtal, det som tar tre mail fram och tillbaka kan ofta gå att lösa på ett femminuters telefonsamtal. Och samtal kan man ta varsomhelst typ.