Mindful Monday – Time To Fall Clean Your Relationships

Mindful Monday

Som ni nog vet vid det här laget, så ser jag alltid höst och vår som en perfekt tid att starta om, organisera och utvärdera mitt liv.

Det är inte bara höstgarderober och företag som behöver organisering, utvärdering och planering. Utan även våra relationer med andra människor. Nu menar jag givetvis inte att vi ska hänga in våra sommarvänner i vindsförrådet till hösten och plocka fram de som passar bättre till vintern, utan istället att vi ska ta en stund till att tänka igenom vilka människor vi har i våra liv och ur de påverkar oss.

Relationer är ofta komplicerade, behöver underhåll och styr våra liv mycket mer än vad vi tror. Man säger att ”du blir vad du äter”. Jag tror att det finns en stor dos sanning i det, men jag tror ännu mer på att ”du blir som du hänger”.

Omge dig med vettiga, inspirerande, godhjärtade, positiva människor med driv och chansen är stor att du kommer att bli likadan. Om vi istället hänger med personer som får oss att känna oss lite nere, klagar mycket, pratar illa om andra människor eller bara suger energi och vi kommer antagligen inte att må så himla bra själva.

Jag vet att jag är en känslomänniska som väldigt lätt tar över andra personers sinnesstämning. Så det är extra viktigt för mig att umgås med människor som är inspirerande . Nu menar jag givetvis inte att våra vänner inte får ha dåliga dagar eller gå igenom jobbiga saker. Men varje dag får inte vara en dålig dag.

Har du någon i ditt liv som ger dig en klump i magen? Kanske en vän som konstant tar mer än vad hen ger? En familjemedlem som du har varit där för, men när du behöver det inte ställer upp för dig? En klient som är väldigt svår att jobba med? En partykompis som alltid flejkar i sista sekunden?

Det handlar inte om att stänga ute folk från ditt liv, mer om att medvetet hantera dem. Om du vet att de påverkar dig på ett visst sätt, så kan du göra upp en plan för att hantera både dem och dina känslor när du umgås med dem.

—-

Så här brukar jag tänka när jag utvärderar mina relationer;

? Partner – Det här måste vara stjärnan i mitt liv. En person som automatiskt stöttar och finns där för mig lika mycket som jag gör för dem. Den här personen har så otroligt mycket inflytande på vårt välmående att det inte är värt att vara tillsammans med fel person. Det är inte bara våra kärleksliv som kommer att ta skada utan även allting annat.

Vi ska aldrig känna att vi behöver stanna med någon bara för att inte behöva vara ensam, det är så mycket bättre att vara singel än med någon som påverkar oss negativt.

Det här är den mest krävande relationen i våra liv, men även den mest givande när det är rätt. Här ska vi absolut lägga mest av vår tid och energi, men samtidigt även vara mest kritiska när det behövs.

? Bästa vänner – Jag har hellre 4-5 nära vänner som jag verkligen är nära med på riktigt än massor med halvdana relationer.  Det är dessa 4-5 som känner mig väldigt väl och som jag delar mitt liv med. De är personer som jag verkligen vet stöttar mig i alla lägen och som jag skulle släppa allting för att stötta tillbaka. Vi är varandras skyddsnät i livet helt enkelt.

När det kommer till dessa relationer så sköter de sig själva väldigt väl, vi kommer oftast överens och det är en anledning till att jag är nära vän med just dem. Det jag fokuser på i den här gruppen är att se dem regelbundet och bara umgås så mycket vi bara kan.

Just med de närmaste vännerna är det super viktigt att ingen suger all energi, är opålitlig eller missbrukar vår vänskap, i så fall bör vi fundera på om de verkligen bör ha så mycket makt över våra liv som en bästa vän faktiskt har.

? Vänner – Personer vi träffar på en drink då och då, kanske gymmar med, pardejtar, arbetskollegor som vi tycker om och alla andra som vi umgås med men kanske inte lika regelbundet.

Den här gruppen vänner är även de viktiga, men påverkar oss lite mindre eftersom att vi inte delar och hänger lika mycket med dem. Men det betyder ändå inte att vi ska bortse från vilken effekt de har på oss. Om de inte är glada när det går bra för oss, skapar onödig drama, konstant är negativa eller inte ger tillbaka i relationen, så är det nog bättre om de i fortsättningen får vara en bekant istället.

? Bekanta – I den här kategorin hittar vi alla andra som vi känner, träffar lite då och då, men inte riktigt känner så väl. Den här gruppen påverkar oss minst i vänskapstrappan, så jag brukar mest tänka till om det är någon av de här personerna som jag skulle vilja lära känna lite bättre och kanske bli vän med.

? Familj – Det här är en svår kategori, för vi väljer ju inte våra familjer och svärfamiljer själva. Men jag är faktiskt helt för att ha favoriter, kommer du bättre överens med någon, häng mer med den personen. Ingen säger att det måste gilla alla lika mycket.

Sedan betyder ordet ”familj” inte att man får bete sig hur som helst mot varandra. Det ska finnas en grundrespekt och förståelse även där. Jag tror att många tror att man måste umgås med en familjemedlem som faktiskt får en att må dåligt. Så är inte fallet, det är helt ok att välja att umgås lite mindre med dem.

Det är dock familj som är den svåraste att helt lämna bakom sig om det skär sig rejält. Har du en person i din familj som verkligen inte är bra för dig, så är det ok att inte umgås med den personen. Men det måste vara på en djupare nivå än om det hade handlat om någon som du inte är släkt med. Det är en fin linje mellan att förlåta och vara förstående och att inte ta skit helt enkelt.

Våra familjer är ett lotteri, vissa föds in i ett gäng av bästa kompisar och andra hade nog föredragit att få välja själva. Det viktigaste är att vi vet hur vår familj påverkar oss och hanterar det på rätt sätt.

? Arbetskollegor – Vi behöver inte älska alla, eller egentligen komma överens med alla. Det bästa är att hålla det på en professionell nivå och inte känna oss pressade att umgås med någon från jobbet på vår fritid om vi inte tycker om dem.

Tyvärr kan vi inte välja att inte träffa våra arbetskollegor om de inte är bra för oss, men vi kan välja hur vi hanterar dem och det gör stor skillnad.

Om du är egenföretagare och en klient är väldigt svår, jämför då hur viktig deras business är för dig mot hur mycket av din energi det tar. Om de inte är en super viktig klient kanske det vore värt att tacka för dig, pengar är inte allt och kunden har inte alltid rätt.

—-

Om det är någonting jag har lärt mig med åren så är det vikten av att utvärdera mina förhållanden med andra människor. Det är först sedan jag verkligen började fokusera på de som jag umgås med som jag genuint kan säga att jag är omringad av underbara personer.

Jag koncentrerar så mycket hellre min tid på de som jag väljer att prioritera än att konstant tacka ja till att hänga med alla som frågar. Men för att kunna göra det så måste jag veta vilka som är viktiga att prioritera. Så att utvärdera mina relationer då och då är väldigt viktigt för att jag ska kunna göra medvetna val av vilka jag låter påverka mig i mitt liv.

Testa själv, så får du se vilken skillnad det gör för din lycka och allmänna välmående!

—-

Du hittar fler Mindful-Monday inlägg här;

10 Minutes a Day For a Happier Life
Do You Yoga?

7 Tips on How to Sleep Better

…och glöm inte att följa bloggen på Bloglovin’.

—-

For English, please click below

Mindful Monday

As you guys who read my blog regularly probably already know, I’m a big fan of new beginnings and see spring and fall as excellent times to start over, organise and evaluate my life.

And this goes for everything from my wardrobe to my company, but also who I spend my time with and why. Obviously, I don’t pack up my summer friends and put them in the basement until next year. But I do take some time to look at who I’m choosing to include in my life.

Relationships are complicated, need a lot of maintenance and affect our general well being a lot more than we think. We say that we ”become what we eat”, and whilst there is a lot of truth to this, I personally think we just as much ”become like we hang”.

Ie if we spend time with inspiring, good hearted, positive people that are driven, the chance is pretty big that we will act the same way. If we instead focus our energy on people who brings us down, constantly complain, talk bad about others or sucks all our energy out of us, we probably will not be feeling too great after a while.

Personally, I’ react a lot to other people’s moods. So it’s extra important to me to spend the biggest part of my time with people who are inspiring. Of course, our friends are allowed to have a bad day or two, but not all days should be bad days.

Do you have someone in your life who makes you feel bad about yourself? Maybe a friend who always take a lot more than they give back? A family member who calls on you to sort out their life and who failed to be there when you needed them? A client who is making your workdays harder than they need to be? Or maybe just a party friend who keep on cancelling on you?

The important thing to remember is that this is not about shutting people out from your life, it’s to know how they affect you so that you can handle them.

—-

This is how I think when I evaluate my relationships;

? Partner  – This has to be the star of my life, my partner in crime and leading role. A person who automatically support me and will be there for me just as much as I will be there for them. This person has a massive influence on our wellbeing, it’s imperative we pick the absolutely best for the job. Not just our love life is at stake, but also our current and future happiness.

We should never ever feel that we have to stay in a relationship that is affecting us in a mainly negative way (there will be ups and downs of course). But in the end, it’s a lot better to be single than with someone who is bringing you down.

This is by far the most demanding relationship in our lives, but also the most rewarding when done right. This is where we want to put the majority of our energy and effort, but also be level headed and critical of when needed.

? Best friends – I rather have 4-5 close friends than a busload full of half-assed relationships. This handful of people knows me very well and share my life with me for a very long time. I can count on them to support me at all cost, and I would drop everything if they needed my help.

These kind of friends are fairly easy to deal with, we get along really well and that’s one of the reasons why I’m so close with them. What I tend to focus on is to really put the time in, see them as often as I can, cultivate our friendships and check in regularly.

This group have to be really trust worthy, if they don’t treat us right, constantly steal energy or don’t put the effort in, then maybe they should not be our best friends.

? Regular Friends – People we see now and then, go for coffees, drinks, couples dinners or to the gym with, including work colleagues we like – People we know and spend time with but not as regularly as our best friends.

This group is of course very important but affect us a little bit less, since we don’t see them as often as our best friends. But this doesn’t mean they can’t be bad for us. If they can’t be happy for u when we are doing well, create unnecessary drama, are constantly negative or just don’t give back in the relationship, maybe it’s time to downgrade them to acquaintances in the future.

? Aquaintances – In this category, you will find everyone else we know. People we see now and then, but don’t really now too well. This group affects our lives the least, so I mainly try to see if there is anyone I would like to spend more time with and maybe become friends with.

? Family –  This is a hard category since we don’t get to choose our family. But you know what, I think it’s completely ok to have favourites. If you get along better with someone in your family than the rest, spend more time with them. There is no rule that you have to like and spend just as much time with everyone you are related too.

But it’s also really important to remember that the world ”family” does not give a free pass into behaving badly to one another. There has to be a basic understanding and respect between family members. A lot of people feel like they can’t distance themselves from someone in their family who isn’t as nice to them as they should be. This is not the case, it’s completely ok not to spend as much time with a family member who intentionally tries to hurt you or put you down.

The problem is if you have to make the choice to not see a family member at all. If there is someone who is just poisonous and won’t change then it is in severe cases ok to not spend time with that person at all. But there has to be some serious issues and on a lot deeper level than if you were just friends. There is a very fine line between being forgiving and understanding and to not get taken advantage of.

Families are lotteries, some people are born/married into a group of best friends and other would have liked to get to choose their family themselves. The most important thing is to know how your family is affecting you and handle this in the right way.

? Work Colleagues – We don’t have to love or be loved by everyone, or even get along with them. Just keep it all on a professional level, stay away from petty drama and don’t feel pressured into spending time with work colleagues whom you don’t really like on your spare time.

Unfortunately, we can’t choose not to see our work colleagues, but we can choose how to interact with them and this makes a massive difference.

If you have your own company and this one client is giving you a lot of grief, consider how important this  business is to you compared how much energy they take. If they are not super important to your company, maybe it’s time to say thank you and goodbye? Money is not everything and the customer is not always right.

—-

If there is one thing I have learnt over the years, it’s the importance of evaluating my relationships. It’s only since I really started to focus on who I spend my time with that I can truly say I’m surrounded by amazing people.

I rather concentrate my time and effort on the people I actively choose, than to say yes to every invitation I get. But to be able to do this I have to know who the people are I should be prioritising to allow to affect my life. This is why evaluating is so important.

If you don’t do it already, try it out, I promise that a bit of fall cleaning of your relationships will make you are lot happier in the long run!

—-

You can find a few more of my ”Mindful Monday” posts here;

10 Minutes a Day For a Happier Life
Do You Yoga?

7 Tips on How to Sleep Better

…and don’t forget to follow me on Bloglovin’.

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *