How to Curate You Instagram Feed and Why

how to curate you rinstagram feed and why by Tess MontgomeryEnglish version blog post Tess Montgomery

För ett tag sedan så skrev jag ett inlägg om hur man kan få fler följare på Instagram på det ärliga sättet.

Ni var många som gillade just det inlägget, så jag tänkte fortsätta i den serien och i dag gå igenom skillnaden mellan ett ”live” och ett ”curated” flöde och varför jag har valt det ena över det andra.

Ett live flöde är det som större delen av Instagrams population använder sig av. Det vill säga ”oj, det där skulle vara en fin bild” ”klick” ”ladda upp på Instagram” klart! Vilket är hur mysigt som helst eftersom att det blir väldigt personligt och ”on the go”.

Men om du vill får fler följare och att andra personer än dina vänner ska hitta till och stanna på din Instagram, så är det värt att istället titta på att byta till ett ”curated” flöde.

CestMaria

”Cestmaria” gillar pasteller

Så vad betyder curated?

Det är när du i förväg har valt ut vilken bild du vill ladda upp och när. Den behöver inte nödvändigtsvis vara tagen på din telefon, men det går bra det med.

Bilderna går i vissa färger och/eller är redigerade på vissa sätt. Du har tänkt på hur bilden kommer att se ut bredvid och över bilderna som redan finns där.

Du förstår negativt utrymme och att blanda ”rena” bilder med mer plåttriga. Du vill att ditt flöde ska vara sammanhängande men intressant. Jag brukar förklara det som att du tittar på ditt flöde som på en tiding. Är bilden fin i sig och passar den i helheten?

FashionableFit Instagram

Hannah aka ”Fashionable Fit” har en kall rosa ton på sitt fina flöde. Här ser ni även ett bra exempel på negative space runt skorna och den maffigare bilden på blommorna tillsammans.

—-

Om du har ett ”live” flöde och vill börja jobba på en mer sammanhängande look så kommer en liten guide här;

?  Bestäm dig för dina färger. Om ni tittar på min Instagram (@TessMontgomery) så dominerar vitt, rosa och blått och det hänger ihop med min blogg som även den går i pastellfärger. Vissa flöden går i mörka toner, andra i guldiga och alla är lika fina. Knepet är att alltid hålla sig till sin färgpalett. Du kan givetvis byta ut en färg eller två, men gör det successivt över ett par bilder för en snygg övergång.

? Välj om du vill ha varma eller kalla bilder. Det är super enkelt att göra en bild varmare eller kallare. Det kan du göra under ”temperatur” i Instagrams egna redigeringsdel. Det ena är inte bättre än det andra, men välj antingen eller för att få en mer enhetlig look.

?  Nu kommer den jobbiga delen – Gå igenom din Instagram och rensa. Ta bort alla bilder som du inte känner passar ditt tema, färger eller ton. Du kan alltid lägga upp vissa av dem igen vid senare tillfälle om det bara är temperaturen på bilden som är problemet. Men var hård! Jag tog bort säkert 500 bilder när jag bytte från live till curated feed. Alla bilder med vänner, interna skämt och många selfies rök direkt. Denna typ av flöde har en mer ”professionell” känsla än live flödet som är mycket mer personligt.

?  Egentligen kan du blanda ganska hej vilt så länge ton och färger är lika. Men det funkar väldigt bra att ha en cykel av olika typer av bilder. Jag lägger gärna upp en helkroppsbild bredvid en flatlay eller detaljbild, bredvid en selfie eller ansiktsbild. På så sätt blir flödet intressant att titta på, men det finns ändå en röd tråd.

?  Men hur får man alla bilder att ha liknande färger och toner?
Det finns massor med redigeringsappar där ute. Jag använder mig av ”VSCO Cam” och ”A Colour Story” i första hand, men du kan även använda dig av ”Snapseed”, ”Photoshop” och liknande. Om du vill göra det riktigt enkelt för dig själv så använder du ett av Instagrams egna filter, men dubbelklickar på Ikonen och drar ner styrkan på effekten.

?  Om du tycker att det är svårt att visualisera hur ditt flöde kommer att se ut om du lägger till en viss bild eller om bilden alls kommer att passa in, så finns det jättebra appar för det. Jag använder mig av ”UNUM”, där du både kan se ditt vanliga Instagram flöde och sedan lägga till bilder över. På så sätt kan jag planera min instagram flera dagar i förväg. Väldigt praktiskt.

?  Om du lägger upp en bild och den inte passar, så är dte helt ok att ta bort den. Gör det inte för ofta bara, för det kan irritera dina följare att se en bild som sedan bara försvann när de ville titta lite noggrannare.

?  Uppdatera regelbundet, med bra bilder i liknande färger och intressanta motiv och se vilken skillnad det kommer att bli både på följare, likes och kommentarer.

LornaLuxe Instagram

”LornaLuxe” har en mörkare varm ton med fokus på hud och dovare toner som gör flödet mer ”sexigt”.

Varför får du mer följare med ett curated feed?

Följare som inte känner dig på Instagram vill kunna se på ditt flöde vem du är, vad du står för och vad de kan förvänta sig av att följa dig direkt. De vill helt enkelt bli inspirerade när dina bilder ploppar upp hos dem.

Vänner förstår förhoppningsvis vem du är och av vilken anledning du har lagt upp en viss bild. Men för någon som inte känner dig så räcker det med en enda ”konstig”/suddig/dublett bild så blir du avföljd direkt.

En gyllene regel är att aldrig lägga upp två liknande bilder efter varandra. Om du har en bildserie som du vill lägga upp mer än en bild från, vänta i ett par dagar. Ingen vill få sitt feed spammat.

En annan anledning till att ett curated feed ger mer följare är att när du hamnar på ”expolore sidan” så visas dina 3 senaste bilder och om ser proffsiga och snygga ut tillsammans så är det mer troligt att följare klickar in hos dig.

Nu är det helt upp till dig, om du inte känner att Instagram är så viktigt och mest har det för att titta på vad vänner har för sig så tycker jag att du ska fortsätta att ha ett live feed.

Men om du är villig att lägga lite mer energi och tanke bakom ditt feed och vill nå ut till den stora massan, så vet du precis vad du ska göra.

…och du, var hård när det kommer till att rensa bland de gamla bilderna. Se till att ha dubletter på de som betyder någonting speciellt och spar dem på din dator istället.

Lycka till!

Om du gillar detta inlägg så kika även på dessa;

How to Get More Real Followers on Instagram
3 Favourites on Social Media
Find Me – My Social Media channels

Sophlog Instagram

Sophie från ”Sophlog” är väldigt glad i färg som poppar.

—-

For English version, please click below

A while ago I wrote a post about how to get more followers on Instagram (the honest way). 

And a lot of you seemed to like it, so I thought I would create a series about social media here on the blog. So today I want to discuss the difference between a ”live” and ”curated” feed on Instagram and why I prefer one over the other.

The bigger part of Instagram users tend to have a live feed, ie ”oh, this looks like good photo opportunity”, ”click”, ”upload on Instagram”, ”done!”. While this is really personal and spontaneous and gives a feeling of being ”on the go” with the owner of the feed. It’s not a great way to attract new followers.

If you want other people than just your family and friends to find and follow your Instagram, it might be worth changing to a bit more of a curated feed.

CestMaria

”Cestmaria” likes pastel colours

So what does ”curated feed” actually mean?

This is when you have pre-chosen and edited a photo that you want to upload at a specific time. You don’t have to use your phone camera for these photos, but if you prefer it, then go ahead.

Usually, the photos will follow to a certain theme, colours or way of editing. You have also already thought about how this particular photo will fit in next to and above the other photos in your feed.

You understand negative space and how to mix ”clean” photos with busier images. You want your feed to be coherent, but still interesting. I usually explain it like looking at your feed as if it was a magazine. Is the picture interesting and does it fit with the rest?

FashionableFit Instagram

Hannah aka ”Fashionable Fit” has a cool pink tone to her photos. This is also a great example of negative space around the sneakers mixed with the business of the flowers in the next. Very esthetically pleasing.

—-

If you have a ”live” feed and are keen to change over to a more curated look, these are the steps you should take;

?  Decide on your colours. If you look at my Instagram (@TessMontgomery) I mainly have photos where white, pink and blue colours dominate. And they also fit together with the pastel look of my blog and personal brand.

Some feeds are darker, other almost white, some prefer golden tones etc The possibilities are endless, but the key is to stick to your chosen shades all the way trough. You can, of course, exchange a colour or two if you get bored with them, but do it gradually over the course of a few pictures so your feed still flows nicely during the transition.

?  Chose between a warm or a cool feed. One isn’t better than the other, this is only to give the feed a nice flow. It’s super easy to make a photo warmer or cooler when you edit it. You can even just do it by changing the ”temperature” dial in Instagrams own editing suite.

?  This is the hard part – You have to go trough your whole feed and cut all the pictures that don’t fit your theme, colours or temperature. You can always just re-edit them and put them up again at a later date. But you really have to be ruthless!

I removed over 500 pictures when I changed my live feed to the curated one. All photos with friends, weird jokey pics and a lot of selfies were the first to go. A curated feed will have a lot more of a ”professional” look than the live feed and the pictures need to have a certain quality to them.

?  You can feel free to mix your feed up as you like, as long as the tone and colours stay on point. I tend to cycle a few different kind of pictures to make my feed look interesting. I would put a full-length look next to a flat lay or a detail shot and place those next to a selfie or headshot. This way the feed looks put together but still fun.

?  But how do you edit your photos to have the same tone and colour?
There are loads of great free apps on the market, I tend to mainly use ”VSCO Cam” and ”A Colour Story”, but you can also use ”Snapseed”, ”Photoshop” or similar. If you want to make it really straight forward and easy, you can even just use the filters Instagram supply. Just make sure to double klick on it and pull the strength of the filter effect down to a suitable level.

?  If you find it hard to visualise what your feed is going to look like if you add a certain picture, there are apps for that too. I use ”UNUM”, where you can both see your regular Instagram feed and then add pictures on top to change around until they fit in. This way I can plan my Instagram for many days to come, it’s really super convenient!

?  If you add a pic and then decide it actually doesn’t really fit, then it is ok to remove it. Just don’t do this too often, because it might annoy your followers to see a picture in your feed and then not be able to go back and have a better look at it.

?  Update regularly with great photos, similar colours, interesting motifs and see what a difference it will make in your following, likes and comments.

—-

LornaLuxe Instagram

”LornaLuxe” has chosen a slightly darker, warmer and sexier feed with a focus on skin and muted tones.

Why do followers prefer a curated feed? 

People who don’t know you on Instagram want to be able to look at your feed and get an idea of who you are, what you stand for and what to expect straight away. They want to feel inspired by your photos.

Your friends probably already know all of this and the reasons why you would put up a particular photo. But for someone who don’t know you, it only takes one weird/blurry/a too personal photo click unfollow in a second.

A golden rule is to never ever put up two photos of the same thing next to each other. It makes it look spammy and not very well thought trough. If you have a series of pictures that you like, just wait a few days and post the second photo later.

Another reason why a curated feed generates more followers is because when you end up on the ”explore” page it will only show your latest 3 pictures. Then it’s really extra important that they look good together and gives the follower an idea of your style.

Now the rest is completely up to you!

If you don’t really feel that Instagram is that important to you and you mainly use it to see what your friends are up to. Then it’s probably nicer and easier for you to keep on having a live feed.

But if you fancy putting a bit more thought and energy into it and want to really grow your following, then curated is the way to go.

… and don’t forget. Be very selective on what photos to keep from your old feed. Just make sure you have copies of the ones with emotional value and save them on your laptop before you click ”delete”.

Happy curating!

If you liked this post, check these out;

How to Get More Real Followers on Instagram
3 Favourites on Social Media
Find Me – My Social Media channels

Sophlog Instagram

Sophie from ”Sophlog” loves bright colours.

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 kommentar

  1. Det här med curated feed har varit något jag jobbat med på min Instagram. Använder också VSCO Cam – absolut den bästa appen för redigering.
    Dina tips är verkligen guldvärda, tack fina du!
    xx
    http://mariannelle.com/skirt-and-the-city/