Måndagstankar & En Bok om Dödshjälp

Chia pudding tess montgomery 1

Chiapudding och matcha te framför ”This Morning” med en nyvaken Olive i mitt knä efter 9 timmar sömn. Kan man börja en vecka bättre?

Jag har en hel del roliga saker på G, i morgon åker jag till Köpenhamn över dagen för ett roligt blogg samarbete, på onsdag är det ett kul event och på torsdag en workshop som jag tror kommer att vara väldigt intressant.

I går var jag och Ebba på 5 x 15 Wellcome bookprize 2016. 5 författare med böcker inom temat hjärna och sinne stod upp och pratade i 15 minuter var om temat runt sina böcker. Det var alltifrån autism, mentalsjukdomar på 1800-talet, alkoholism och beroende och psykosomatiska sjukdomar till en väldigt stark berättelse om dödshjälp till en hjärndöd.

Jag tror att alla i hela rummet satt i tårar när den sista författaren berättade om hur hennes bror levde som hjärndöd i 8 år innan de äntligen fick rätten att koppla ifrån hans näringsdropp. Vi har blivit så duktiga på att rädda liv nu, men är det alltid den bästa utkomsten? Är det humant att de närstående ska behöva se sin familjemedlem svälta ihjäl framför sina ögon som enda sett att lagligt avsluta hans liv? Det tog 13 dagar innan hennes bror dog, om någonting är fruktansvärt så är det väl ändå det?

Dödshjälp är ett så himla stort och svårt ämne, som verkligen kommer att behöva adresseras mer i framtiden i takt att vår förmåga att rädda liv blir allt bättre. Boken heter ”The Last Act of Love” av Cathy Rentzenbrink.

—-

Chia pudding tess montgomery 2

Chia pudding and matcha tea in front of ”This Morning” with a sleepy Olive in my lap after 9 hours of sleep. Can this week start any better?
I have a lot of fun things going on this week, tomorrow I’m off to Copenhagen over the day for a fun blog collaboration, on Wednesday, there is an exciting event and on Thursday a workshop that I think will be very interesting.
Yesterday I was and Ebba at 5 x 15 Wellcome Book Prize 2016. There was five authors of books on the theme of brain and mind, who spoke about their books for 15 minutes each. The subjects were autism, mental illness in the 1800s, alcoholism and addiction and psychosomatic disorders ending very strong story on euthanasia of a brain dead family member.
I think everyone in the room was in tears when the last writer told how her brother had lived as brain dead for 8 years before they finally got the right to disconnect his nutritional drip. We have become so good at saving lives now, but it isn’t always the best outcome. Is it humane to expect that the relatives should have to see their family member starve to death in front of their eyes as the only legal way to end their life? It took 13 days before her brother died, if anything is painful surely this is the worst?
Euthanasia is such a large and difficult subject, which really will need to be addressed more in the future as our ability to save lives are improving. The book is called ”The Last Act of Love” and written by Cathy Rentzenbrink.

Follow

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *